(с мобильных бесплатно)

или

Мы делаем реальной Вашу надежду

0 800 211 333

(с мобильных бесплатно)

или

+38 044 538 03 00 Обратный звонок

Мы делаем
реальной Вашу
надежду

Быстрая запись на консультацию к врачу
заполните простую форму и ожидайте звонка нашего специалиста

Дослідження можливості застосування унікальних для України терапевтичних методик на базі нашої клініки

Наша Клініка є активним учасником світової наукової спільноти і, як найбільш сучасна і оснащена унікальним обладнанням, є базою для розробки і впровадження новітніх методик лікування пацієнтів. 

Зокрема, в 2020 році вийшла наукова монографія за участі фахівців нашої клініки Спіженко Н. Ю., Чеботарьової Т. І. та Лучковського С. Н. Науковці провели огляд сучасних методик, що застосовуються в зовнішній радіаційній терапії ретинобластоми та дослідили можливість застосування роботизованої радіохірургічної системи (CyberKnife) для лікування даного захворювання. 

 

Ретинобластома — це найбільш поширене злоякісне внутрішньоочне новоутворення у дітей, хоча на нього і припадає лише близько 4 % пухлин в педіатричній онкології і меньше 1 % пухлин людини.

 

Тканинні структури дитячого організму є більш чутливими до дії іонізуючого випромінювання, ніж тканини і пухлини у дорослої людини. Тому критично важливим, для уникнення тяжких ускладнень після лікування, є розробка високоточних методів з високою ефективністю проти злоякісних клітин та мінімальним впливом на здорові тканини організму.  

На сьогоднішній день багатообіцяючою методикою лікування є протонотерапія, проте цей метод є дороговартісним та малодоступними, зокрема в Україні відсутні центри протонотерапії. Обладнання нашої клініки дозволяє проводити успішне лікування інших злоякісних пухлин ока, тому ми впевнено можемо проводити дослідження можливостей застосування радіохурургічної системи та розробку методів для лікування ретинобластоми.  

В порівнянні з іншими методиками, перевагою використання в лікуванні КіберНожа є можливість створення плану зі значно кращим, більш оптимальним ізодонним розподілом і мінімальним навантаженням на критичні структури подібні з лікуванням протонами. Щоб показати можливості роботизованої радіохірургії в лікуванні ретинобластоми, наші науковці провели віртуальну симуляцію пацієнта з оконтуреним типовим об’ємом для ретинобластоми.

Ізодозний розподіл опромінення за методикою роботизованої радіохірургії (CyberKnife): А) показана можливість зниження дози на кришталик ока 1,5 Гр; Б) показано покриття мішені опромінення у випадку включення частини зорового нерва в мішень опромінення.

За результатами, отриманими в ході експерименту, було встановлено, що дана методика дозволяє мінімізувати дозу на оточуючі тканини з одночасним підведенням високої дози випромінення в зону запалення та є перспективною для подальших досліджень. 

Ми переконані, що сучасні та безпечні методики мають бути в Україні і невпинно працюємо над їх розробкою та впровадженням в медичну практику. І результати отримані в ході цієї роботи є підтвердженням цьому.

Заполните всего три поля
и наш специалист Вам перезвонит!

 (минимальная длина имени 4 символа)  (длина телефона 10 символов)  (выбирать только дату в будущем)
Дата визита

Ваши данные успешно отправлены! Ожидайте нашего звонка.

РАДИОХИРУРГИЯ КИБЕРНОЖ

Инновационный метод лечения,
радиохирургия на системе
"КиберНож", применяется в
Клинике Спиженко для
дистанционного лечения
опухолей

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ IMRT

Лучевая терапия опухолей
в Клинике Спиженко
проводится на линейном
ускорителе последнего
поколения Elekta с
функцией IMRT

(максимальной защиты
здоровых тканей)

МАЛОТРАВМАТИЧНАЯ ХИРУРГИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

Современные методы хирургического лечения онкологических пациентов применяются в Центре
хирургии Клиники Спиженко на постоянной основе, в том числе, малотравматичая лапароскопия
 малотравматичность
длительность операции от 15-ти минут
отсутствие больших разрезов
 отсутствие больших кровопотерь
минимальные риски для пациента
отсутствие косметического дефекта
быстрый период послеопреационной
           реабилитации

РАДИОХИРУРГИЯ КИБЕРНОЖ

Инновационный метод лечения,
радиохирургия на системе
"КиберНож", применяется в
Клинике Спиженко для
дистанционного лечения
опухолей

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ IMRT

Лучевая терапия опухолей
в Клинике Спиженко
проводится на линейном
ускорителе последнего
поколения Elekta с
функцией IMRT

(максимальной защиты
здоровых тканей)

МАЛОТРАВМАТИЧНАЯ ХИРУРГИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

Современные методы хирургического лечения онкологических пациентов применяются в Центре
хирургии Клиники Спиженко на постоянной основе, в том числе, малотравматичая лапароскопия
 малотравматичность
длительность операции от 15-ти минут
отсутствие больших разрезов
 отсутствие больших кровопотерь
минимальные риски для пациента
отсутствие косметического дефекта
быстрый период послеопреационной
           реабилитации